Talba bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa Franġisku

Mulej Ġesù Kristu,
għalik tixxennaq ruħna.
Agħmel, nitolbuk,
li ż-żjara tal-Papa Franġisku fostna
tkun waħda li tlaqqagħna miegħek
biex nitgħaxxqu bi mħabbtek
u, fl-Ispirtu tiegħek,
nagħrfu lkoll li aħna
ulied ta’ Missier wieħed,
u ngħixu r-rabta tagħna ma’ xulxin
fis-sliem.

Ammen.

Scroll to Top