Sena wara

Communal Discernment

The following is a communal discernment exercise inviting communities to embrace and live the “light of the gospel” that Pope Francis sensed among the Maltese. Use the files provided below:


Rethink.mt Podcast

Watch on Youtube

Listen on Spotify


Ilkoll Aħwa

Watch on Youtube

Listen on Spotify

 • L-Isqof Teuma lill-Papa: Għinna nitolbu biex il-ftehim u l-ferħ tal-kondiviżjoni jitqiesu aktar importanti mill-gwadann fil-familji tagħna

  Diskors ta’ Merħba minn Mons. Anton Teuma, Isqof t’Għawdex Santità, Nagħtuk merħba fil-gżira tagħna, gżira żgħira imma b’qalb kbira. Nilqgħuk f’darna u f’dar Ommna, is-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Madwarek illejla hawn miġbura rappreżentanza ta’ din il-Knisja lokali. Hi Knisja li għandha għeruq profondi fl-istorja. Hawn fostna tfal, adolexxenti u żgħażagħ. Hawn il-familji li ħafna minnhom…

 • Ilkoll aħwa f’Malta: il-ħlewwa fl-ospitalità

  Il-ħames u l-aħħar laqgħa ta’ Ilkoll Aħwa se ssir nhar il-Ġimgħa, 1 ta’ April bit-tema ‘Ilkoll aħwa f’Malta: il-ħlewwa fl-ospitalità’ u se titmexxa minn Mark Cachia. L-ospitalità Nisranija tibda b’attitudni ta’ gratitudni lejn dak Alla li jilqa’. Fl-Evanġelju, Kristu ma jidhirx biss bħala dak li jilqa’ bil-ħniena imma wkoll bħala barrani vulnerabbli u fil-bżonn. Ġesù hu dak…

 • Żewġ kotba ta’ studenti Maltin u Għawdxin se jiġu ppreżentati lill-Papa Franġisku

  Bi tħejjija għall‑miġja tal‑Papa Franġisku f’Malta u Għawdex nhar is‑Sibt u l‑Ħadd li ġej, studenti minn 81 skola tal‑Istat, tal‑Knisja u Indipendenti fl‑aħħar ġimgħat ġew mistiedna jesprimu ruħhom b’mod artistiku dwar it‑tema ‘Ilkoll Aħwa’. Dan permezz ta’ tpinġijiet, filmati, żfin, collages, intervisti, kitbiet, poeżiji u mudelli maħduma bl‑idejn. Ix‑xogħol li ħolqu l‑istudenti nġabar f’żewġ kotba…

 • Ilkoll Aħwa: Ġustizzja, ħniena u rikonċiljazzjoni

  Ir-raba’ laqgħa ta’ Ilkoll Aħwa se ssir nhar il-Ġimgħa, 25 ta’ Marzu bit-tema ‘Ġustizzja, ħniena u rikonċiljazzjoni’, li huma tliet pilastri tat-tagħlim tal-Papa Franġisku. Dawn huma meħtieġa għall-benessri tagħna mibnija fuq relazzjonijiet b’saħħithom kemm fl-intimità ta’ djarna kif ukoll fl-isfera politika. Din it-taħdita se titmexxa minn Nadia Delicata. Il-ġustizzja hi bbażata fuq il-verità dwar id-dinjità ugwali ta’…

 • Ilkoll Aħwa: Il-familja f’soċjetà tinbidel

  It-tielet laqgħa ta’ Ilkoll Aħwa se ssir il-Ġimgħa, 18 ta’ Marzu bit-tema ‘Il-familja f’soċjetà tinbidel’ u se titmexxa minn Jesmond Schembri. It-taħdita tibda billi tingħata ħarsa lejn statistika li titfa’ dawl dwar il-qagħda tal-familja Maltija llum u wara jingħata ċans għal riflessjonijiet. Dan kollu hu maħsub li jservi bħala introduzzjoni għal temi marbuta mal-familja li tkellem dwarhom…

 • Ilkoll Aħwa: Iż-żgħażagħ – tama għall-futur

  It-tieni laqgħa ta’ Ilkoll Aħwa se ssir nhar il-Ġimgħa, 11 ta’ Marzu u għandha t-tema ‘Iż-żgħażagħ: tama għall-futur’ u se titmexxa minn Anthony Mifsud. ‘Alla hu żagħżugħ!’ Din il-frażi mill-Papa Franġisku turi l-viżjoni tiegħu. L-attributi żagħżugħa taż-żgħażagħ f’Alla, u bħala rigal minn Alla. Din is-sejħa għat-tama hi attribut li l-adulti m’għandhomx jitilfu hekk kif jgħaddu għal stadji…

Scroll to Top